Hơn 30 Nhà Huấn Luyện đã hoàn thành chương trình Coach Transformation Program khóa 1 – 2019

Từ ngày 08/04 – 14/04/2019, văn phòng ActionCOACH Master Licensee đã tổ chức thành công chương trình Coach Transformation Program (CTP) khóa 1 –

Read more
//