Khóa đào tạo Coach Training tháng 2/2017: Học viên nói gì về ActionCOACH?

Ngày 20/02 – 26/02/2017, chương trình đào tạo Coach Training lần thứ 7 diễn ra tại văn phòng ActionCOACH Việt Nam. Khóa đào tạo cung cấp kiến thức và kỹ năng trong hoạt động huấn luyện doanh nghiệp “Business Coaching” theo tiêu chuẩn của hệ thống ActionCOACH toàn cầu.  Trong 7 ngày đào tạo tập trung, các học viên được nhà huấn luyện toàn cầu Cynthia Wihardja (ActionCOACH Indonesia) và Maresa Ng (ActionCOACH Malaysia) khuyến khích tham gia 100% vào việc học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa.

Dưới đây là những chia sẻ của học viên về hệ thống ActionCOACH sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Coach Training lần thứ 7:

Coach Training 5

Coach Training 6

Coach Training 2

Coach Training 4

Coach Training 3

Coach Training 7

PV Tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *