Người lãnh đạo giỏi là người

2078047b6

“Người giỏi là người biết khả năng của mình và luôn rèn luyện để ngày càng tốt hơn. Người lãnh đạo giỏi là người phát hiện ra khả năng của người khác và giúp họ ngày càng trở nên tốt hơn.” (Michael Hồ Quang Minh).

Đây là trải nghiệm mà tôi đã tích lũy suốt những năm tháng sống trong môi trường doanh nhân. Khi biết được ai đó có khả năng, sẵn sàng trao cho họ cơ hội được chứng tỏ khả năng và làm tốt lĩnh vực bằng khả năng của họ. Trao cơ hội cho người khác, nghĩa là ta đang trao cơ hội cho bản thân mình. Ý nghĩa của hai chữ lãnh đạo đối với tôi thực sự nằm ở điều này.

Michael Hồ Quang Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published.

// Gọi Ngay