Nhà huấn luyện Leo Võ Thái Lâm và KaKa Lê Ngọc Đăng nằm trong Top 25 Coaches tháng 8

Vào ngày 20/9/20107, ActionCOACH Toàn cầu công bố danh sách 25 nhà huấn luyện có thu nhập cao nhất trong tháng 8/2017. Theo đó 2 nhà huấn luyện thuộc Firm ActionCOACH CBD đã được vinh danh trong Top 25 nhà huấn luyện có doanh thu cao nhất toàn cầu. Theo danh sách này, nhà huấn luyện Leo Võ Thái Lâm nằm ở vị trí số 19, nhà huấn luyện Kaka Lê Ngọc Đăng đứng ở vị trí 25.

02b

Nhà huấn luyện Leo Võ Thái Lâm và KaKa Lê Ngọc Đăng (ActionCOACH CBD) – Ảnh: VP ActionCOACH Việt Nam 

Top 25 Coaches Toàn cầu là giải thưởng ghi nhận những nhà huấn luyện có thu nhập cao nhất trong tháng dựa theo thống kê của ActionCOACH Toàn cầu cho những nỗ lực của các nhà huấn luyện trong việc mang đến hiệu quả kinh doanh cho khách hàng.

ActionCOACH Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

// // //