6 Chìa khóa vàng để xây dựng đội ngũ thành công

Xây dựng một đội ngũ nhân viên gắn kết với nhau và thực hiện hiệu quả những mục tiêu chung của tập thể là một bài toán thách thức không nhỏ đối với chủ doanh nghiệp. Để thiết lập được một “winning team”, đòi hỏi sự tích hợp của nhiều nhân tố quan trọng.

Dưới đây là “6 chìa khóa vàng” giúp xây dựng đội ngũ thành công và thắng lợi được các nhà huấn luyện hàng đầu của ActionCOACH đúc kết trong suốt quá trình trực tiếp huấn luyện, đào tạo cho các chủ doanh nghiệp trên toàn cầu.

1.Lãnh đạo quyết đoán

Chìa khóa đầu tiên quyết định sự thành công của một đội nhóm là khả năng lãnh đạo của người đứng đầu. Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ luôn biết cách chứng tỏ năng lực, niềm đam mê, sự liêm chính, lòng nhiệt thành để các thành viên trong tập thể tin tưởng, tôn trọng và tuân theo. Họ sở hữu kỹ năng giao tiếp khéo léo, linh hoạt để truyền cảm hứng cho đội nhóm, đồng thời giúp các thành viên trong đội ngũ thấu hiểu lẫn nhau và nắm bắt được tầm nhìn bao quát của doanh nghiệp. Để đi đến thắng lợi và đạt được những mục tiêu chung, một đội nhóm nhất thiết phải có người lãnh đạo giỏi giang và bản lĩnh.

6 keys_michael ho quang minh 8

2.Mục tiêu nhất quán

Thống nhất các mục tiêu chung và xuyên suốt từ đầu đến cuối là chìa khóa thứ hai giúp xây dựng một đội nhóm thành công. Điều này đòi hỏi các thành viên trong nhóm phải chia sẻ và vạch ra chỉ tiêu cá nhân một cách rõ ràng. Trách nhiệm của người lãnh đạo là tập hợp và xâu chuỗi những chỉ tiêu ấy thống nhất với mục tiêu chung của tập thể. Những mục tiêu chung phải đáp ứng được những yếu tố căn cơ trong tiêu chí SMART, bao gồm:

S: Percific: Cụ thể

M: Measureable: Có thể đo lường được

A: Achievable: Có thể đạt được

R: Results: Kết quả

T: Timeframe: Khung thời gian

3.Tuân thủ nguyên tắc của cuộc chơi

Mỗi đội nhóm là sự tập hợp của nhiều cá tính khác nhau. Tuy nhiên, khi đã làm việc chung trong một tập thể, họ buộc phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định trong phạm vi của cuộc chơi. Và đây cũng là chìa khóa thứ 3 để xây dựng một “winning team”.

Nguyên tắc cuộc chơi ở đây nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa và giá trị của tập thể mà các thành viên phải tuân thủ. Những nguyên tắc này sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng quyết định cách thức bạn giành chiến thắng, đạt được thành công và kết nối, truyền thông hiệu quả với các thành viên trong đội tương ứng với vai trò và nhiệm vụ của từng người.

Việc vận hành theo nguyên tắc của cuộc chơi không đồng nghĩa với việc chấm dứt mọi sự sáng tạo. Ngược lại, một khi các thành viên nắm bắt và tuân thủ nguyên tắc của tập thể, họ sẽ được tự do đưa ra sáng kiến và phát huy tốt nhất vai trò và nhiệm vụ trong khả năng của mình dựa trên chuẩn mực chung. Điều này sẽ góp phần mang đến sự an toàn và hiệu quả trong chiến lược thực thi những mục tiêu chung của toàn đội.

Businesswoman looking at team of businesspeople in miniature
Businesswoman looking at team of businesspeople in miniature

4.Kế hoạch hành động

Khi đã xác định được mục tiêu và nguyên tắc của cuộc chơi, bước tiếp theo là vạch ra một kế hoạch hành động chi tiết và khoa học. Đây cũng là chìa khóa thứ 4 để xây dựng đội nhóm đạt được thắng lợi.

Một kế hoạch hành động hoàn chỉnh phải có 3 thành tố: WHO (ai), WHAT (làm gì), WHEN (khi nào).  Khi đã xác định rõ mục tiêu, nguyên tắc của đội nhóm, việc tổ chức lên kế hoạch với những bước đi hợp lí sẽ giúp người lãnh đạo có thể phân công, giao phó nhiệm vụ thích hợp với từng thành viên trong đội và đưa ra mốc thời gian chính xác để hoàn thành đúng tiến độ chung của tập thể.

5.Chấp nhận rủi ro

Để khai thác và phát huy tối đa tiềm năng của mỗi thành viên, người lãnh đạo và doanh nghiệp phải luôn trong tâm thế chấp nhận rủi ro và hỗ trợ xử lý trong mọi huống cảnh. Thay vì lo sợ sai lầm và thất bại, hãy xem những rủi ro và nguy cơ là những thách thức để có thể bình tĩnh đối mặt và tìm ra những giải pháp tốt nhất để giải quyết chúng. Chính việc chấp nhận rủi ro như một phần tất yếu của cuộc chơi sẽ giúp các thành viên không ngừng nảy ra những ý tưởng mới, cải tiến quy trình và quản trị sự thay đổi hiệu quả hơn.

6.Cam kết tham gia thực hiện 100%

Chìa khóa cuối cùng làm nên thành công và thắng lợi của một đội nằm ở sức mạnh nội tại của chính họ. Mỗi thành viên phải luôn ý thức một cách mãnh liệt vai trò của mình trong tập thể, cam kết tham gia và cống hiến 100% năng lượng làm việc của mình để cùng hiện thực hóa những mục tiêu chung của tập thể.

Nếu thành viên không cam kết một cách đầy đủ và hành động bền bỉ, họ sẽ phá hỏng “cuộc chơi” của tập thể. Ngược lại, khi mỗi thành viên cam kết thực thi 100% các nhiệm vụ được giao, họ sẽ cùng nhau hiệp lực tạo nên sức mạnh đội nhóm và hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đã vạch ra.

Bạn là chủ doanh nghiệp? Bạn đang băn khoăn và đắn đo tìm kiếm giải pháp xây dựng đội ngũ nhân sự hiệu quả? Hãy để các chuyên gia của ActionCOACH đồng hành và hỗ trợ bạn. Liên hệ ActionCOACH Asia ngay hôm nay để khám phá những bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng đội ngũ bền vững và thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *