ActionCOACH CBD: 80 chủ doanh nghiệp tham dự Planing BootCamp tại Đà Lạt

Vào ngày 24/6 – 26/6/2017, đội ngũ các nhà huấn luyện ActionCOACH CBD đã tổ chức khóa huấn luyện Planing BootCamp tại Đà Lạt. Planing BootCamp là khóa huấn luyện thiết lập kế hoạch hành động dành cho các chủ doanh nghiệp được ActionCOACH CBD tổ chức theo định kỳ 3 tháng/1 lần.

2-min

80 chủ doanh nghiệp tham dự Planing BootCamp cùng  nhau thiết lập kế hoạch hành động cho doanh nghiệp (Ảnh: FB ActionCOACH CBD) 

Đây là khóa huấn luyện thứ 4 do ActionCOACH CBD tổ chức tại Đà Lạt thu hút sự tham dự của 80 chủ doanh nghiệp. Các chủ doanh nghiệp tham dự Planing BootCamp đã cùng nhau thay đổi tư duy và lập kế hoạch hành động thành công cho doanh nghiệp của mình.

1-min

Đội ngũ các nhà huấn luyện ActionCOACH CBD (Ảnh: FB ActionCOACH CBD) 

Đặc biệt, tại khóa huấn luyện Planing BootCamp lần này, các chủ doanh nghiệp lại tiếp tục cùng nhau trải nghiệm, đấu trí trong trò chơi thú vị Leverage Game (Đòn Bẩy) – Trò chơi xây dựng doanh nghiệp thành công).

5-min (1)

Các chủ doanh nghiệp cùng nhau trải nghiệm, đấu trí trong trò chơi Leverage Game (Ảnh: FB ActionCOACH CBD)

Khi tham gia chơi Leverage Game, các chủ doanh nghiệp đều hiểu rằng doanh nghiệp cũng giống như một trò chơi, phải phải chơi có CHIẾN LƯỢC mới có thể trở thành người chiến thắng. Cũng trong hoạt động này, chủ doanh nghiệp biết cách vận dụng kiến thức 5 ways, 4 ways một cách hiệu quả cho doanh nghiệp của mình.

ActionCOACH Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *