Điểm lại hoạt động của ActionCOACH Việt Nam tháng 3 năm 2017

Tháng 3/2017, các firm thuộc ActionCOACH Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động đào tạo và huấn luyện cho khách hàng, tổ chức các buổi hội thảo nhằm giúp các chủ doanh nghiệp bước đầu tiếp cận với hệ thống kiến thức và công cụ của ActionCOACH.

ActionCOACH Việt Nam tổ chức khóa đào tạo Coach Training tháng 2/2017

Tháng 2/2017, ActionCOACH Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo Coach Training lần thứ 7 với sự tham dự của các học viên đến từ Việt Nam, Campuchia, Singapore. Khóa đào tạo nhằm giúp học viên nắm được các kiến thức và kỹ năng về hoạt động huấn luyện doanh nghiệp, quy trình làm việc với các chủ doanh nghiệp.

1a

Học viên tham dự khóa đào tạo Coah Training tháng 02/2017

Ngày 17/4 đến ngày 23/04/2017, ActionCOACH Việt Nam tiếp tục tổ chức khóa đào tạo Coach Training lần thứ 8 nhằm bổ sung thêm những nhà huấn luyện chuyên nghiệp vào đội ngũ các nhà huấn luyện doanh nghiệp ActionCOACH Châu Á.

ActionCOACH Hà Nội West khai giảng khóa huấn luyện ActionCLUB lần thứ 11

Ngày 01/3/2017, ActionCOACH Hà Nội West tổ chức hội thảo “Bí mật 9 bước để nhân bản chuỗi nhà hàng” của ActionCOACH Hà Nội West. Hội thảo nhằm giúp các chủ nhà hàng làm chủ 9 bước lên kế hoạch nhân bản chuỗi nhà hàng của chính mình.

Ngày 04/03/2017, ActionCOACH Hà Nội West tổ chức buổi đào tạo TimeRICH giúp các chủ doanh nghiệp quản lý thời gian. Đến ngày 08/03/2017, tiếp tục tổ chức hội thảo “68 giải pháp gia tăng lợi nhuận cho nhà hàng trong mùa thấp điểm”.

actioncoach-ha-noi-west-dao-tao-timerich-min

ActionCOACH Hà Nội West tổ chức buổi đào tạo TimeRICH

Cũng trong tháng 3/2017, ActionCOACH Hà Nội West tổ chức buổi đào tạo FocusRICH trong không khí sôi nổi và nhiệt huyết vào ngày 16/3/2017. Buổi đào tạo có sự tham dự của hơn 20 chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm và hoạch định tầm nhìn, sứ mệnh cũng như giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Ngày 18/03/2016, ActionCOACH Hà Nội West khai giảng khoá huấn luyện ActionCLUB lần thứ 11 với hơn 20 chủ doanh nghiệp tham gia. Đây là khoá huấn luyện trang bị cho các giám đốc doanh nghiệp về nền tảng các công việc liên quan đến quản trị doanh nghiệp.

actioncoach-ha-noi-west-khai-giang-actionclub-min

ActionCOACH Hà Nội West khai giảng khoá huấn luyện ActionCLUB lần thứ 11

ActionCOACH CBD tổ chức khóa huấn luyện ActionCLUB

Ngày 08/03 và 16/03/2017, ActionCOACH CBD khai giảng khóa huấn luyện ActionCLUB nhằm cung cấp cho chủ doanh nghiệp kiến thức về xây dựng đội ngũ, tiếp thị và bán hàng, các kiến thức về dòng tiền, ….để điều hành và quản trị doanh nghiệp. Khóa huấn luyện ActionCLUB được tổ chức vào thứ 4 và thứ 5 hàng tuần, gồm các học phần: ForcusRICH, SaleRICH, BusinessRICH, MarketingRICH, TeamRICH, CashRICH.

action-coach-cbd-to-chuc-growclub-tai-da-lat-min

ActionCOACH CBD tổ chức hội thảo GrowthCLUB tại Đà Lạt

Ngày 18 &19/03/2017, ActionCOACH CBD đã tổ chức hội thảo GrowthCLUB tại Đà Lạt giúp các chủ doanh nghiệp nắm được cách lập kế hoạch kinh doanh để doanh nghiệp phát triển bền vững.

PV Tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *