Làm thế nào để thấu hiểu động lực con người thông qua phong cách hành vi DISC?

Trong lĩnh vực huấn luyện doanh nghiệp, thấu hiểu động lực của khách hàng là điều quan trọng giúp các nhà huấn luyện có phương pháp huấn luyện phù hợp. Hiểu được họ khát khao và mong muốn điều gì để đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng là điều mà bất cứ nhà huấn luyện doanh nghiệp nào cũng cần đặc biệt chú ý.

 Thấu hiểu động lực của những người có phong cách hành vi Thống trị – Phong cách hành vi D cao

Đối với những người có phong cách hành vi D cao, nhà huấn luyện cần dẫn dắt họ dựa trên tầm nhìn bao quát, đưa ra nhiều lựa chọn và mô tả xác xuất thành công trong việc đạt được mục tiêu. Bên cạnh đó, hãy để họ có cơ hội lựa chọn nhưng hãy đưa ra giới hạn để họ tự chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình.

Thấu hiểu động lực của những người có phong cách hành vi Ảnh hưởng – Phong cách hành vi I cao

Những người có phong cách hành vi Ảnh hưởng thường cần được truyền cảm hứng để hoàn thành công việc. Do đó, nhà huấn luyện cần đưa ra biện pháp khích lệ “đặc biệt” để truyền cảm hứng. Họ cũng là người chú trọng đến việc người khác nhìn nhận về mình nên hãy chỉ ra cho họ cách để được người khác đánh giá cao.

Khi huấn luyện cho những người có phong cách hành vi Ảnh hưởng, bạn nên tổ chức các phong trào thi đua ngắn hạn và không đòi hỏi sự cam kết lâu dài. Đồng thời, công khai khen thưởng họ và để họ nói về những thành tựu của mình.

04b DISC

Thấu hiểu động lực của những người có phong cách hành vi Kiên định – Phong cách hành vi S cao

Những người có phong cách hành vi Kiên định chú trọng đến con người. Do đó, khi huấn luyện cho những khách hàng có phong cách hành vi này, hãy chỉ ra công việc của họ đem lại lợi ích như thế nào cho những người khác. Đồng thời, chỉ ra kết quả của công việc đem lại sự ổn định cho gia đình của họ.

Bên cạnh đó, kết nối công việc cá nhân của họ với lợi ích của cả đội ngũ, giúp họ thấy được việc hoàn tất công việc ảnh hưởng đến lợi ích chung và củng cố mối quan hệ của họ và người khác như thế nào.

Thấu hiểu động lực của những người có phong cách hành vi Tuân thủ – Phong cách hành vi C cao
Những người có phong cách hành vi Kiên định luôn chú trọng đến thông tin và logic. Do đó, hãy thỏa mãn nhu cầu về sự chính xác và logic của họ. Đồng thời, sử dụng những phương pháp tiếp cận dễ hiểu, rõ ràng và đúng quy trình, thủ tục. Tốt hơn hết, bạn nên đưa ra ví dụ minh họa và tài liệu làm bằng chứng, tránh phóng đại và phỏng đoán.

Không chỉ các nhà huấn luyện doanh nghiệp cần thấu hiểu động lực của khách hàng, mà các nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng đều cần thấu hiểu động lực của khách hàng. Việc đơn giản nhất để hiểu được động lực của khách hàng là thông qua cách thể hiện hành vi DISC. Mỗi phong cách hành vi đều có những nét đặc trưng riêng. Vì thế, nắm được phong cách hành vi của từng người, bạn sẽ dễ dàng thấu hiểu họ.

BCA Corp. tổ chức khóa huấn luyện DISC & Motivators

Tháng 7/2017, BCA Corp. tổ chức khóa huấn luyện DISC & Motivators. Hãy tham gia khóa huấn luyện giảng viên DISC & Motivator để có cơ hội trở thành nhà huấn luyện quốc tế, “làm chủ” những kiến thức về khoa học hành vi và động lực thúc đẩy con người. Qua đó, ứng dụng thành quả nghiên cứu của DISC & Motivator để giao tiếp hiệu quả, tăng cường năng lực huấn luyện, kiến tạo đội ngũ, thấu hiểu khách hàng, đẩy mạnh doanh số bán hàng và gia tăng lợi nhuận. Mọi thông tin chi tiết và đăng ký tham dự khóa huấn luyện, vui lòng truy cập vào website: http://disc-motivator.bca.asia/.

VP ActionCOACH Việt Nam 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *